چهره ها

ویلیام برنباخ؛ اسطوره خلاقیت، دشمن تحقیق

ویلیام برنباخ (William Bernbach) یکی از بنیانگذاران شرکت صاحب نام دی دی بی (DDB) متولد سال ۱۹۱۱ میلادی است.

دیوید اگیلوی، پدر و جادوگر تبلیغات

دیوید مکنزی اگیلوی (David Mackenzie Ogilvy) در ۲۳ ژوئن ۱۹۱۱ در بریتانیا متولد شد و در ۲۱ ژوئیه ۱۹۹۹ درگذشت. او یک مدیر تبلیغاتی برجسته بود؛ تا جایی که به وی لقب پدر تبلیغات داده شد. در سال ۱۹۶۲ مجله تایماو را جادوگر تبلیغات معرفی نمود.