کد خبر: 750

تاریخ خبر: 1401/03/27/ 13:15:34

یادداشت دکتر ایرج قره داغی درباره درگذشت محسن میرزایی، پیشکسوت تبلیغات

تبلیغات نیوز- دکتر ایرج قره داغی: - استاد محسن میرزایی از نامداران عرصه تبلیغات کشور بویژه تبلیغات و آگهی های مطبوعاتی به شمار می آید. او بیش از 70 سال ذر این حوزه، فعال بوده است. سیر تطور و تحول تبلیغات کشور را چون در آینه به چشم دیده بود. او در این فرایند تاریخی خود عنصری فعال و تاثیر گذار بوده است. 

میرزایی، تاریخ زنده تبلیغات ایران در قرن 14 شمسی بود. ندانسته های خود از ما قبل تاریخ را پژوهش کرده و برگ به برگ و دفتر به دفتر گردآوری کرده بود. در واقع، آرشیوی کامل از یک منشا مشخص تاریخی در قرن 14 تا 15 شمسی بود. علاوه بر تسلط به فنون تبلیغات، در تاریخ مطبوعات و خود تاریخ نیز دانش خوبی داشت و قلم فرسایی نیز می کرد. یادداشت های او در مورد تاریخ عثمانی در روزنامه ایران در دهه 80 به طور مرتب منتشر می شد.

علاوه بر آگهی های صفحات اصلی روزنامه ها و مجلات، پایه گذارنیازمندی های روزنامه های اطلاعات و کیهان و سپس روزنامه ایران بود. به جرات می توان گفت او اثرگذارترین چهره تبلیغاتی کشور محسوب می شود. وقتی در سال 1379 کمیته تهیه و تدوین پیش نویس قانون تبلیغات بازرگانی را تشکیل دادیم او به همراه استاد محمد کاظم نورهاشمی از فعال ترین و منظم ترین اعضا کمیته بودند. 

سال 1389 در تحریریه ماهنامه تبلیغات بازرگانی پیشنهاد گفتگو با پیشکسوتان تبلیغات ایران را مطرح کردم. همه به اتفاق مشتاق شدند. اساتید کامران کاتوزیان، محسن میرزایی، محمدکاظم نورهاشمی و منوچهر مستوفی گزینه های اول بودند. مقرر شد هماهنگی را من خودم انجام دهم زحمت گفتگو را آقای سعید میرشاهی بر عهده بگیرند و عکاسی نیز بر عهده آقای محمدرضا کاظمی گذاشته شد: «دو قرن با تبلیغات در ایران؛ عنوان گفتگویی با استاد محسن میرزایی بود نشریه تبلیغات بازرگانی انجام شد.

مشروح این گفتگو را در شماره ۴۶-۴۷ ماهنامه تبلیغات بازرگانی به تاریخ بهمن ۱۳۹۰ منتشر کردیم. سعید میرشاهی در این گفتگو با استاد میرزایی، سیر تبلیغات در ایران و نشریات فارسی زبان را از شبه قاره هند تا ایران به شیوایی و تفصیل واکاوی کرده است. نسخه الکترونیک گفتگو با محسن میرزایی پیشکسوت تبلیغات ایران در سایت magiran قابل دسترسی است.

                         

سپس، توفیقی بدست آمد که در سال 1394 رییس شورای سیاستگذاری نخستین جشنواره برترین های تبلیغات ایران بودم، پیشنهاد کردم از سه نفر به عنوان چهره های ماندگار تبلیغات ایران تقدیر شود که از مقام استاد محسن میرزایی و اساتید دیگر شامل استاد کامران کاتوزیان و استاد محمدکاظم نورهاشمی در آیین اختتامیه جشنواره تجلیل و این عزیزان به نکویی گرامی داشته شدند.

هدیه ای ارزشمند از این استاد ارجمند نزد من به یادگار است. استاد میرزایی حدود ۲۰ سال پیش نسخه دست نویس خود از خلاصه تاریخ تبلیغات ایران را به بنده اهدا کرد تا پس از ایشان منتشر کنم. امیدوارم توفیق انجام این مهم را داشته باشم.

گفتنی ها درباره این بزرگ مرد تبلیغات بسیار بیشتر و فراتر از این سطور است. مجالی خواهذ بود که به آنها پرداخته شود.                             

لینک کوتاه:

https://b2n.ir/z25409

نظرات کاربران